Adoption/Stödhem

Att adoptera katt

Har man redan en eller flera katter kan det ta tid för katterna att acceptera varandra. Det finns flera saker man kan göra för att låta dem lära känna varandra och därefter sammanföra dom. Låta katterna vara i separata rum, de känner varandras dofter genom dörren, sätta ett kompostgaller mellan rummen så katterna kan mötas men fortfarande ha en reträttväg. Det finns ett medel, Feliway, som utsöndrar lugnande hormoner liknande kattens, som man kan sätta i vägguttaget.

En del katter finner varandra direkt, medan andra kan acceptera att dela sitt hem med en annan katt.  

Har man en gammal katt är det bättre att man adopterar en äldre, lite lugnare katt än en kattunge. Kattungens och den äldre kattens behov är på olika nivåer. 

Vår adoptionsavgift är 1500 kr

 

 Att vara stödhem

 • Vi är alltid i behov av stödhem då vi inte har något eget katthem

 • Som stödhem är tar man emot en eller flera katter och låter dom bo i sitt hem under tiden som ett permanent hem söks. 

 • Vi vill att våra stödhem finns i Skåne så att vi kan vara behjälpliga på plats om det skulle behövas. Vi gör även hembesök innan en katt flyttar in eller i samband med flytten.

 • Stödhemskontrakt skrives i samband med att katten flyttar in.

 • Vi vill även att man helst har egen tillgång till bil eller om någon i ens närhet har tillgång till bil och kan i nödfall köra dig och katten om katten någon gång skulle bli akut sjuk och behöver akut veterinärvård. Det är även behövligt om katten tex behöver åka till veterinär för en återvaccinering eller annan orsak.

 • Vi håller god och nära kontakt med våra stödhem och vi finns även till för råd och tips under kattens vistelse i stödhemmet.

 • Vi vill om stödhemmet redan har katt sedan innan att den katten är vaccinerad och kastrerad. Som stödhem skickar man bilder och uppdateringar till oss som sedan läggs upp på hemsidan under fliken: Katter som söker hem. Som stödhem är man även hjärtligt välkommen att uppdatera om sin stödhemskatt i vår facebook grupp och/eller på vår facebook sida.

 • Som stödhem står man för omsorg och kärlek. Kattföreningen står för veterinärvård, mat och sand. Kattföreningen har huvudansvaret för katten, stödhemmet har inte rätt att flytta katten, sälja eller skänka bort den även om de hittat ett hem till den. Alla sådana beslut måste först godkännas av föreningen.

 • Hur länge man är stödhem är helt olika och det finns ingen tidsbegränsning.
  Vissa katter kan adopteras ut snabbt och hittar snabbt nya hem. Medans andra katter kan behöva längre tid i sitt stödhem innan de kan adopteras ut och innan någon vill adoptera dem. Det kan bland annat handla om blyga katter som först måste bli trygga och tama innan dom kan adopteras ut. Det kan även handla om sjuka katter som först måste behandlas och bli frisk.

 • Dom katter vi hjälper har varit hemlösa och oftast har dom farit mycket illa. Många är sjuka och behöver behandling och medicinering för att bli friska. I vissa fall har vi läkehem som är vana vid att medicinera och ta hand om sjuka katter som dem först landar i och kan bo hos tills dom blivit färdigbehandlade, sedan behöver katten stödhem eller permanent hem. Allt sker i samråd med våra veterinärer.

 • Men en katt kan även bli sjuk under sin vistelse i stödhemmet och kan behöva veterinärbesök, medicinering och behandling i sitt stödhem. Vi kan aldrig garantera att en katt direkt utifrån är fullt frisk, vilket dom oftast inte är. Dom har oftast mask i magen och öronskabb. Andra vanliga förekomster är: löss, loppor, diarre.

 • När katten räddas utifrån behöver den ett eget karantänrum där den inte får träffa andra katter i början för att undvika smittor. Katten behöver bli avmaskad och ohyresbehandlad så fort som möjligt när den har räddats.

 • Katten kan ha diarre på grund av den dåliga kost dom fått som hemlös katt och på grund av den mask som lever i deras mage. Skonkost och probiotika och avmaskning är oftast ett måste i början för att få bukt på magens tarmflora. När katten blir bra i magen kan man sakta fasa över den till vanlig kattmat igen.

 • Vi kan aldrig iheller garantera att en katt är rumsren när den kommer direkt utifrån. Oftast är dom det men i vissa fall kissar och bajsar katten utanför lådan i början, det kan handla allt från att katten inte hittar lådan, att lådan står på fel plats, att lådan innehåller fel sand för.


Utöver eländen med sjukdomar är det av vår egen erfarenhet helt underbart att vara stödhem och hjälpa hemlösa katter och vara den som hjälper dom till ett bättre liv innan dom är redo för sina permanenta hem.

Som stödhem fastnar man ofta för den katt man är stödhem till. Den blir en del av familjen och man kan helt enkelt inte skiljas åt. Som stödhem har man alltid första tjing på sin stödhemskatt. Om du som stödhem väljer att behålla och adoptera katten så kontakta oss snarast.

I vissa enstaka fall kan man få lov att bli permanent stödhem.
Det gäller då kronisk sjuka katter och blyga katter som är väldigt svåra att få utadopterade.
Man är då stödhem för alltid för katten och veterinärvården fortsätter kattföreningen stå för.
I vissa fall kommer vi överens med det permanenta stödhemmet att dom får stå för vaccineringen och vara försäkringsfadder åt katten för att hålla ner våra kostnader.

Vid intresse eller frågor för att bli stödhem kontakta oss på, katter.hbg@outlook.com 


 

Kontrakt 

 

Datum (överlåtelse)

Namn
Hona  Hane  Född
Färg                  Kastrerad, datum 
Vaccinerad, datum
Id-nr 
Avmaskad, datum & medel
Försäkrad via föreningen t.o.m.

 

  • § 1 Jag förbinder mig att sköta katten enligt gällande svensk djurskyddslagstiftning.
   § 2 Jag är medveten om att katten kan behöva veterinärvård i framtiden, jag tar på mig alla kostnader för det om inget annat
   avtalats. Katten ska vara försäkrad.
   § 3 Alla vuxna katter ska vara kastrerade och id-märkta. Om kastrering inte är åtgärdat vid överlämnandet förbinder jag mig att
   göra detta senast då katten är 8 månader gammal (t.ex. vid adoption av kattunge). Detta gäller såväl hankatter som honkatter.
   Intyg ska skickas till föreningen.
   § 4 Jag förbinder mig att hålla katten helt inomhus de första veckorna tills katten anpassat sig till sin nya miljö. Katten får dock
   inte släppas ut på egen hand förrän kastrering är gjort. Skygga katter ska inte släppas ut förrän de är tama och fönster ska hållas
   stängda för att förebygga att katten inte rymmer. Kattungar ska hållas inomhus tills de är cirka 12 månader men får gå ut med
   kontrollerad utevistelse (koppel). Om katten skulle rymma måste föreningen omedelbart kontaktas. Om katten ska få komma ut
   på balkongen skall den vara innätad enligt gällande svensk djurskyddslagstiftning.
   § 5 Katten ska hållas som innekatt i stadsbebyggt område, alternativt innekatt med kontrollerad utevistelse.
   § 6 Jag accepterar att föreningen gör återbesök i kattens hem.
   § 7 Om katten, eller andra katter i hemmet vanvårdas eller om jag bryter mot någon av ovanstående paragrafer äger Hemlösa
   Katter Helsingborg/ Skåne rätt att omedelbart återta katten/katterna.
   § 8 Om jag av någon anledning inte kan behålla katten ska alltid Hemlösa Katter Helsingborg/ Skåne kontaktas. Katten får under
   inga omständigheter bortskänkas, säljas eller överlåtas utan föreningens godkännande. Godkännandet ska ges före katten flyttas.
   Adoptionsavgift återlämnas ej. Detsamma gäller om katten är adopterad och lämnas tillbaka, då återbetalas inte adoptionsavgiften.
   § 9 Vid akutsjukdom som kräver avlivning ska veterinärintyg skickas omedelbart till föreningen. Katten får inte avlivas under
   några andra omständigheter än när katten är så svårt skadad eller sjuk att livet inte går att rädda och när livsuppehållande åtgärder
   endast förlänger lidandet. Hemlösa Katter Helsingborg/Skåne tillämpar No-Kill-policy.

Namn

Personnr

Adress

Postadress

Mob.nr

E-post

Namnunderskrift och datum

Betalning (Adoptionsavgift 1500 kr)           

Föreningens representant

---------------------------------------------------------------------------------------